Seventh Generation


7. Robert de Wilberfoss (private).

Robert de Wilberfoss had the following children:

+8

i.

Lawrence de Wilberfoss.

9

ii.

Peter de Wilberfoss (private).

10

iii.

Roger de Wilberfoss (private).

11

iv.

William de Wilberfoss (private).

12

v.

Hugo de Wilberfoss (private).

13

vi.

Ilgerus de Wilberfoss (private).

14

vii.

Gilbert de Wilberfoss (private).