Fifth Generation


5. Robert de Wilberfoss (private).

Robert de Wilberfoss had the following children:

+6

i.

Lawrence de Wilberfoss.

7

ii.

Peter de Wilberfoss (private).

8

iii.

Roger de Wilberfoss (private).

9

iv.

William de Wilberfoss (private).

10

v.

Hugo de Wilberfoss (private).

11

vi.

Ilgerus de Wilberfoss (private).

12

vii.

Gilbert de Wilberfoss (private).